ความเพียร/ความมุ่งมั่น (PASSION)

๑. การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับนักศึกษา

ดิฉันเคยเขียนในบทความว่าเคยเข้ารวมประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กความสามารถพิเศษ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติกล่าวถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษว่า มีคุณลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน ท่านใช้คำว่า PASSION ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยท่านแปลว่า ความมุ่งมั่น (ต้องขอโทษนะคะเนื่องจากย้ายหน่วยงานข้อมูลนี้จึงอาจไม่มีรายละเอียดมากนัก ถ้าดิฉันหาเอกสารพบจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมค่ะ)

คำว่า PASSION มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้แปลว่า ความเพียร ทำให้ดิฉันนึกถึงงานวิจัยที่เคยอ่านมานานมากแล้ว น่าจะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่แน่ใจนะคะ) ที่ศึกษาพบว่า ระหว่างพรสวรรค์ (ความฉลาด) กับความขยัน ตัวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนมากกว่า คือ ความขยัน ก็คือ ความเพียร นั่นเองค่ะ

สิ่งที่ดิฉันสนใจมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำวิจัย คือ ถ้าเราสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมี ความเพียร / ความมุ่งมั่น นักเรียนจะสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้สูงสุด  ข้อมูลที่ดิฉันจะนำเสนอต่อไปนี้  จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความมุ่งมั่น  เผื่อท่านใดจะนำไปใช้ในงานวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของตนนะคะ

เรื่องแรก คือ ๕ ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการติดตามชีวิตเด็กอัจฉริยะ

5 ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการตามติดชีวิตเด็กอัจฉริยะ

ความเห็นส่วนตัว  ถ้ามีการสร้างแรงจูงใจ ที่ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายได้ ผู้เรียนจะดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้สูงสุด (การเรียนแบบลัดชั้น) , ครูคือผู้สร้างแรงจูงใจ (แม้จะไอคิวดีแค่ไหน เด็กก็ต้องการการดีงศักยภาพจากครู)

๒.  การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับสถานศึกษา

คำว่าสถานศึกษาในที่นี้ หมายความถึง บุคคลากรทุกกลุ่มในสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู บุคคลากรฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษา

ในทรรศนะส่วนตัวดิฉันให้ความสำคัญกับผู้บริหารสถานศึกษามาก เพราะเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนให้ครูดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ได้  เป็นผู้ที่มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ (Presenter) ให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่สามารถทำให้สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคมได้

ข้อมูลที่จะนำเสนอนี้อาจนำไปใช้กำหนดแนวทางการให้บริการของสถานศึกษาสู่ชุมชน เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคม

SME โมเดลญี่ปุ่น

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การสร้างความมุ่งมั่น, ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s