วัดพระธรรมกาย

วัด

  • นิพพานเป็น อนัตตา หรือไม่  ตอบไม่ได้ค่ะ
  • คุณครูไม่ใหญ่ว่านิพพานเป็น อัตตา  หมายถึง ถ้าจะถึงนิพพานใครก็ทำแทนไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเอง  ในศาสนาพุทธ จึงเน้น ปริยัติ (ความรู้) ปฏิบัติ (ทดลองทำตามที่มีความรู้ / ทดลองทำจนเกิดความรู้) ปฏิเวธ (ตรวจสอบผล) ในบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร กล่าวว่า พระพุทธองค์ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่าง นั้นหมดจดดีแล้ว  นี่คือสิ่งที่ใช้ตรวจสอบ     (ปฏิเวธ) ผลการตรัสรู้  ที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้  (การตรัสรู้จะเทียบเคียงกับนิพพานอย่างไร ตอบไม่ได้ค่ะ)
  • เรื่องที่ดิฉันคิดว่าควรระมัดระวังให้มาก คือ ดิฉันเข้าใจว่า  มีพระที่กำลังทำอหิงสา หากท่านอาพาธ มรณภาพ กรรมจะสำเร็จแก่ผู้สั่งทำ และผู้ทำ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) นะคะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณอนวัช ธนเจริญณัฐ ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ที่ดีขึ้น ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของเภสัชกรหญิงพัฒนา  เชียงแรง ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ตามที่ตั้งความปรารถนา  ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
  • เรื่องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นผู้เสนอ คสช. โดยให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่ คสช. กำหนด    (วัดพระธรรมกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ) เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • อะไรที่ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ใช่ของเรา ละโมบก็เป็นบาปไม่รู้จบ
  • ดิฉันขอร้องได้โปรดคืนคุณครูไม่ใหญ่และ DMC ให้สังคมด้วยเถอะค่ะ ปัจจุบันมีสัญญาณบ่งชี้อัตราการทำอัตตวิบาตกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น การฟื้นฟูจิตใจมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

 

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การปลูกฝังคุณธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s