การนิเทศการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะ (๑)

บทความนี้เป็นการสรุปผลการประชุมจากกลุ่ม Best Practice ของสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถจัดการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยขอจัดลำดับการนำเสนอ ดังนี้

๑.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะ ของสถานศึกษาต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%97

 

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะ, คลังภาพการนิเทศ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s