การเขียนข้อเสนอแนะการวิจัยอาชีวศึกษา

บทความนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่องานวิจัยของบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังต้องการพัฒนาและปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การเขียนข้อเสนอการวิจัย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การวางแผนการวิจัย, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s