นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เป้าหมายของบทความต้องการสื่อถึง การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร / รัฐบาล ในฐานะผู้นิเทศเมื่อมีนโยบายใหม่ๆ เกิดขึ้น จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น  การประสานนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าให้แก่งานตามนโยบายเดิมและนโยบายใหม่ คือ การประสานแนวปฏิบัติงานตามนโยบายใหม่และนโยบายเดิมให้เข้ากัน  สอดคล้องกันและดำเนินการต่อได้  เช่น  นิเทศให้เห็นว่าเป็นการมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น หรือต้องปรับปรุงการดำเนินรูปแบบเดิมอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ทำให้งานเดิมสามารถดำเนินการต่อไปได้และสอดรับกับนโยบายใหม่  การปฏิบัติงานง่ายขึ้น  ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน (ครูและสถานศึกษา)

เนื่องจากดิฉันไม่ได้ออกนิเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไม่มีการดำเนินการตามที่ตกลงในที่ประชุม)  จึงทำให้ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้รับการอบรม ขออภัยสถานศึกษาที่กล่าวถึงในบทความมา ณ ทีนี้

คุณธรรม

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การจัดการอาชีวศึกษา, การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, ข้อมูลการนิเทศ, ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s