ธรรมะกับการจัดการอาชีวศึกษา

บทความนี้ได้จากการจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับการฝึกอบรม ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างวัดและสถานศึกษา นำเสนอแนวคิดการบูรณาการธรรมะกับการจัดการอาชีวศึกษา

เนื่องจากเนื้อหาที่จัดทำไม่ได้ถ่ายทอดเป็นความเรียงจึงอาจเข้าใจได้ยาก การอ่านเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ควรอ่านที่ละหัวข้อให้เข้าใจประเด็นย่อยทีละประเด็นก่อนไปอ่านหัวข้ออื่น และอ่านหัวข้อที่สนใจก่อนได้ไม่ต้องไล่เรียงตามที่บทความนำเสนอ หัวข้อต่างๆ และประเด็นย่อยมีดังต่อไปนี้
ความหมายที่แท้จริงของการศึกษา (หน้า ๑) ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ ความหมายของการศึกษาในมิติหลักการและปฏิบัติการ , ทำไมการศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีกำลังใจทำความดี , ทำไมจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยดีๆ , แหล่งที่มาของกำลังใจในการทำความดี (หน้า ๒) , คุณ-โทษของนิสัยดี-ไม่ดี (หน้า ๓)
การจัดการอาชีวศึกษา (หน้า ๓) ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ ความหมายของการอาชีวศึกษา , วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษา , คุณลักษณะผู้จบการศึกษาระดับอาชีวะ (หน้า ๔) , หลักสูตรการอาชีวศึกษา (หน้า ๖) , เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษา , ทักษะวิชาชีพ (หน้า ๗) , การสร้างนิสัยดีๆ (หน้า ๘) , ปัญญา (หน้า ๑๐) , บุญ (หน้า ๑๑) , สัมมาทิฐิ ๑๐ . กระบวนการจัดการอาชีวศึกษา (หน้า ๑๔) , สภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเรียนรู้ (หน้า ๑๕) , การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน , ความรู้ได้มาอย่างไร
กิเลส (หน้า ๑๘) ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ เหตุที่ทำให้กิเลสคุกคามใจ
สมาธิ (หน้า ๒๐) , หัวใจพระพุทธศาสนา (หน้า ๒๑) , มาตรฐานการตัดสินความดี-ความชั่ว (หน้า ๒๒) , กฎแห่งกรรม (หน้า ๒๓) , สิ่งที่เกิดพร้อมการตรัสรู้ (หน้า ๒๓)
หลวงพ่อทัตตชีโว ท่านอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลที่นำเสนอไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การจัดกาเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ค่ะ

ธรรมกับการศึกษา

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การจัดการอาชีวศึกษา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s