ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนสายวิชาชีพ

เป้าหมาของบทความ คือ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพใด ทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝน คือ  การกำหนดเป้าหมาย  การวางแผนงาน และการลงมือปฏิบัติ    บทความได้นำเสนอ วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการตรวจสอบ  เป้าหมายเป็นระยะๆ  การวางแผนอย่างไรจึงจะมีคุณภาพ  และการปฏิบัติงานต้องเรียนรู้การสร้างและการเสริมแรงด้วยตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น

aeb4b333d5b1

ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนสายวิชาชีพ

     ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนสายวิชาชีพ ในที่นี้จะกล่าวถึง ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย และการวางแผน  ดังนี้

๑.  การตั้งเป้าหมาย  ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม    การตรวจสอบเป้าหมาย  และเมื่อไรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

๒.  การวางแผน  จะเกี่ยวข้องกับการคาดคะเนผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้น  ทั้งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์  แล้วนำมาวางแผน

ทั้งการตั้งเป้าหมายและการวางแผน ควรฝึกให้ผู้เรียนนำมาใช้กับทุกๆ เรื่องในชีวิตประจำวัน  เช่น ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ อาจใช้เพียงทักษะการกำหนดเป้าหมาย  และทักษะการวางแผนที่ไม่ซับซ้อน (คือ ภาพผลลัพธ์อาจไม่ชัดเจนก็สามารถวางแผนได้)

รูปภาพ1

ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายและการวางแผน
๑.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเสริมแรงหรือสร้างแรงผลักดันตนเองให้ลุกขึ้นสู้อีก ครั้ง เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
๒.  ช่วยทำให้การทำงานบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.  ช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ หรือเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดหมาย

 

IMG_0199

ทักษะการตั้งเป้าหมายและการวางแผน ที่ผู้เขียนใช้ มีดังนี้
ตั้งเป้าหมาย

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การจัดการอาชีวศึกษา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s