ข้าว

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อ

๑.  นำเสนอสาระสำคัญและกรณีศึกษาเรื่องข้าวแก่สังคม เพื่อการพัฒนา ในฐานะข้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และเป็นข้อมูล/แนวทาง/ตัวอย่างให้แก่ผู้ที่ต้องหาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง

๒.  ชื่นชมบุคคลที่มีความต้องการเห็นสังคมเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง

สารคดีอันดับหนึ่นำเสนอสาระสำคัญและกรณีศึกษาเรื่องข้าวแก่สังคม เพื่อการพัฒนา ในฐานะข้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยงในดวงใจของดิฉันที่จัดทำโดยพิธีกรคุณภาพมี ๒ เรื่อง คือ รายการ

ดูให้รู้

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

เหตุผลคือ

พิธีกรทำด้วยใจ  สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาที่งดงาม สื่อสารได้ยอดเยี่ยม

ถ่ายทอดวัฒนธรรมได้อย่างงดงาม  เข้าถึงจิตใจผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีคุณค่าทางใจ (ดูแล้วมีความสุข) ที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ทรงคุณค่าตลอดกาล (ทันสมัยตลอดกาล มีความสำคัญต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัย)

ต้องขอขอบคุณ Thai PBS ที่ผลิตรายการทั้ง ๒ ให้กับโลกนี้ (ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยที่ได้รับประโยชน์ แต่เป็นสารคดีของประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยที่ทรงคุณค่าต่อโลกนี้)

ขอบคุณทีมงานผู้ผลิตสารคดี  คุณยอดเยี่ยมมาก  ดิฉันขอคารวะด้วยใจ

ขอบคุณ YouTube ที่เป็นช่องทางสื่อสารความรู้และเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม ส่งผ่านการท่องโลกอินเตอร์เน็ตออย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

บุญรักษาทุกท่านค่ะ

ดูเมล็ดข้าวสิค่ะ  งดงามดั่งอัญมณี  เป็นอัญมณีเอกของโลก

สุดยอดจริงๆ  ดูกี่ครั้งก็มีความสุขทุกครั้ง

มาดูบุคคลที่มีคุณภาพของไทยบ้างนะคะ

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ครูดีเด่น STEM Education (ปี ๒๕๖๐)

บทความนี้ เป็นการสรุปผลการประชุมเพื่อแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ

การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education แห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๔ (๒๕๖๐)

สสวท

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

บทความนี้ผู้เขียนนำเสนอข้อมูลที่เป็นการสานต่อแนวคิดที่วิทยากรให้ไว้

การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ที่มีผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะจากของกลางที่ยึดไว้  เช่น  งาช้าง นอแรด เกล็ดตัวนิ่ม และที่มีผู้บริจาค เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

วัดพระธรรมกาย

วัด

  • นิพพานเป็น อนัตตา หรือไม่  ตอบไม่ได้ค่ะ
  • คุณครูไม่ใหญ่ว่านิพพานเป็น อัตตา  หมายถึง ถ้าจะถึงนิพพานใครก็ทำแทนไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเอง  ในศาสนาพุทธ จึงเน้น ปริยัติ (ความรู้) ปฏิบัติ (ทดลองทำตามที่มีความรู้ / ทดลองทำจนเกิดความรู้) ปฏิเวธ (ตรวจสอบผล) ในบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร กล่าวว่า พระพุทธองค์ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่าง นั้นหมดจดดีแล้ว  นี่คือสิ่งที่ใช้ตรวจสอบ     (ปฏิเวธ) ผลการตรัสรู้  ที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้  (การตรัสรู้จะเทียบเคียงกับนิพพานอย่างไร ตอบไม่ได้ค่ะ)
  • เรื่องที่ดิฉันคิดว่าควรระมัดระวังให้มาก คือ ดิฉันเข้าใจว่า  มีพระที่กำลังทำอหิงสา หากท่านอาพาธ มรณภาพ กรรมจะสำเร็จแก่ผู้สั่งทำ และผู้ทำ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) นะคะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณอนวัช ธนเจริญณัฐ ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ที่ดีขึ้น ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของเภสัชกรหญิงพัฒนา  เชียงแรง ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ตามที่ตั้งความปรารถนา  ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
  • เรื่องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นผู้เสนอ คสช. โดยให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่ คสช. กำหนด    (วัดพระธรรมกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ) เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • อะไรที่ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ใช่ของเรา ละโมบก็เป็นบาปไม่รู้จบ
  • ดิฉันขอร้องได้โปรดคืนคุณครูไม่ใหญ่และ DMC ให้สังคมด้วยเถอะค่ะ ปัจจุบันมีสัญญาณบ่งชี้อัตราการทำอัตตวิบาตกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น การฟื้นฟูจิตใจมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

 

โพสท์ใน การปลูกฝังคุณธรรม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เรื่องส่วนตัวกับ ก.ค.ศ.

บทความนี้นำเสนอขณะที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้เขียนต้องการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ส่วนตัวกับกคศ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาการท่องเที่ยว

บทความนี้เป็นมุมมองจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

america

ภาพทางหลวงสายหลัก (High way) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%91

ภาพเศษกิ่งไม้ที่นำมาคลุมดินและระบบการให้น้ำแก่ต้นไม้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%92

ภาพสัญลักษณ์ดิสนีย์ เวลิด์ ในรัฐฟลอริด้า  สหรัฐอเมริกา ให้ผู้มาเยือนถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  (ภาพขวามือขอยืมมาจากไลน์ที่เพื่อนส่งมาค่ะ)

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%94

โพสท์ใน การพัฒนาการท่องเที่ยว | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน

บทความนี้ เสนอมุมมองการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศเยอรมัน (กรณีศึกษาในประเทศเยอรมัน)

แต่ละประเทศมีบริบท (สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม) ที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกประเทศสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของตนได้ ถ้าทุกคนในประเทศมีความมุ่งมั่นและร่วมมือกัน

การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน

ความสำเร็จในแต่ละช่วงวัย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ชื่อที่ใช้สืบค้นคือ ” โลก 360 องศา ตอน When education and industry come to collaborate ”

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อที่ใช้สืบค้นคือ “โลก 360 องศา ตอน Developing Science and Technology for the nation”

โพสท์ใน การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน | ใส่ความเห็น