หลักสูตรอาชีวศึกษาและการนำไปใช้

หลักสูตร

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, หลักสูตร, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

รายงานการนิเทศ

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงาน17-21ธค61

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

รายงาน7-11มค62

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

รายงาน21-25มค62

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงาน11-15กพ62

จากการเป็นวิทยากรในการประชุมระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่าครูในปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิกฤติที่น่าเป็นห่วง

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

เรื่องส่วนตัวกับ ก.ค.ศ. และศาลปกครอง (ตอนที่ ๒)

การเผยแพร่ข้อมูล ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คสช

ผลที่ได้รับ

๑. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/๑๔๐๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดำเนินการและขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง

(ดิฉันเคยร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ แต่ไม่เคยได้รับข้อมูลดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการนำไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ของท่านและความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และคำพิพากษาของศาลปกครองกลางสรุปได้ว่าคณะกรรมการมีสิทธฺิฯ จึงยกฟ้อง ดังนั้น ใครคือผู้ใช้สิทธิตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  คณะกรรมการประเมินฯ มีอยู่จริงหรือไม่ เหตุใดดิฉันจึงไม่เคยได้รับทราบรายชื่อของคณะกรรมการประเมินฯ)   ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ปัจจุบันยังไม่มีขัอมูลใดๆ เพิ่มเติม นี่คือประเทศไทย  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การนิเทศติดตามระหว่างวันที่ ๙ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๑

การนิเทศติดตามผลการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือของ สอศ. กับ ปปช.

นิเทศคุณธรรมมิย,กค

 

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน การปลูกฝังคุณธรรม, การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

โรงเรียนนานาชาติ

ดิฉันขออนุญาตท่านเจ้าของเรี่องนำเนื้อหาของท่านมาลงเผยแพร่ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เพราะเนื้อหาที่ท่านนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษามาก

โรงเรียนนานาชาติ

 

 

โพสท์ใน การสร้างความมุ่งมั่น, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การวิจัย

ดิฉันเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวิจัย เมื่อนานมาแล้วค่ะ วันนี้หาสื่อพบเลยนำมาเผยแพร่ เผื่อจะมีประโยชน์ค่ะ

สื่อเรื่องการวิจัยนี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๕

อัมพร.ppt3

และสื่อเรื่องการวิจัยนี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๔

อัมพร

ส่วนสื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้นี้น่าจะเผยแพร่ในปี ๒๕๕๕

การวัดผล

 

 

โพสท์ใน การวางแผนการวิจัย, อัมพร พีรพลานันท์ | ใส่ความเห็น

การประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark

บทความนี้เสนอแนวคิดการประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

benchmark

หมายเหตุ เนื้อหาของบทความอาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อผู้เขียนมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถือว่าเนื้อหาใหม่ล่าสุดมีความสมบูรณ์ที่สุด

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น