ครูดีเด่น STEM Education (ปี ๒๕๖๐)

การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education แห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๔ (๒๕๖๐)

สสวท

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ที่มีผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะจากของกลางที่ยึดไว้  เช่น  งาช้าง นอแรด เกล็ดตัวนิ่ม และที่มีผู้บริจาค เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

วัดพระธรรมกาย

วัด

  • นิพพานเป็น อนัตตา หรือไม่  ตอบไม่ได้ค่ะ
  • คุณครูไม่ใหญ่ว่านิพพานเป็น อัตตา  หมายถึง ถ้าจะถึงนิพพานใครก็ทำแทนไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเอง  ในศาสนาพุทธ จึงเน้น ปริยัติ (ความรู้) ปฏิบัติ (ทดลองทำตามที่มีความรู้ / ทดลองทำจนเกิดความรู้) ปฏิเวธ (ตรวจสอบผล) ในบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร กล่าวว่า พระพุทธองค์ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่าง นั้นหมดจดดีแล้ว  นี่คือสิ่งที่ใช้ตรวจสอบ     (ปฏิเวธ) ผลการตรัสรู้  ที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้  (การตรัสรู้จะเทียบเคียงกับนิพพานอย่างไร ตอบไม่ได้ค่ะ)
  • เรื่องที่ดิฉันคิดว่าควรระมัดระวังให้มาก คือ ดิฉันเข้าใจว่า  มีพระที่กำลังทำอหิงสา หากท่านอาพาธ มรณภาพ กรรมจะสำเร็จแก่ผู้สั่งทำ และผู้ทำ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) นะคะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณอนวัช ธนเจริญณัฐ ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ที่ดีขึ้น ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ
  • ขอให้ดวงวิญญาณของเภสัชกรหญิงพัฒนา  เชียงแรง ไปสู่สุขคติ สู่ชาติภพใหม่ตามที่ตั้งความปรารถนา  ขอให้ผลบุญที่กระทำส่งผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
  • เรื่องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นผู้เสนอ คสช. โดยให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่ คสช. กำหนด    (วัดพระธรรมกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ) เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • อะไรที่ไม่ใช่ของเรา ก็ไม่ใช่ของเรา ละโมบก็เป็นบาปไม่รู้จบ
  • ดิฉันขอร้องได้โปรดคืนคุณครูไม่ใหญ่และ DMC ให้สังคมด้วยเถอะค่ะ ปัจจุบันมีสัญญาณบ่งชี้อัตราการทำอัตตวิบาตกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น การฟื้นฟูจิตใจมีความจำเป็นเร่งด่วน

 

 

โพสท์ใน การปลูกฝังคุณธรรม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เรื่องส่วนตัวกับ ก.ค.ศ.

 

%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a8 %e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a8

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาการท่องเที่ยว

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

america

ภาพทางหลวงสายหลัก (High way) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%91

ภาพเศษกิ่งไม้ที่นำมาคลุมดินและระบบการให้น้ำแก่ต้นไม้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%92

ภาพสัญลักษณ์ดิสนีย์ เวลิด์ ในรัฐฟลอริด้า  สหรัฐอเมริกา ให้ผู้มาเยือนถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  (ภาพขวามือขอยืมมาจากไลน์ที่เพื่อนส่งมาค่ะ)

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%94

โพสท์ใน การพัฒนาการท่องเที่ยว | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน

แต่ละประเทศมีบริบท (สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม) ที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกประเทศสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของตนได้ ถ้าทุกคนในประเทศมีความมุ่งมั่นและร่วมมือกัน

การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน

ความสำเร็จในแต่ละช่วงวัย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ชื่อที่ใช้สืบค้นคือ ” โลก 360 องศา ตอน When education and industry come to collaborate ”

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อที่ใช้สืบค้นคือ “โลก 360 องศา ตอน Developing Science and Technology for the nation”

โพสท์ใน การจัดการศึกษาในประเทศเยอรมัน | ใส่ความเห็น

โจทย์ท้าทายการปฏิรูปการศึกษา

โจทย์ท้าทายการปฏิรูปการศึกษา

(๗ ล้านวิวใน ๒๔ ชั่วโมง)

 

โพสท์ใน อัมพร พีรพลานันท์, โจทย์การปฏิรูปการศึกษา | ใส่ความเห็น