โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ บริเวณเชิงดอยสุเทพ

ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ค่ะ

โครงการบ้านพักตุลาการ

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark

บทความนี้เสนอแนวคิดการประเมินตนเองเพื่อการ Bench mark กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

benchmark

หมายเหตุ เนื้อหาของบทความอาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อผู้เขียนมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถือว่าเนื้อหาใหม่ล่าสุดมีความสมบูรณ์ที่สุด

โพสท์ใน การจัดการอาชีวศึกษา, อัมพร พีรพลานันท์, ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รายงานการนิเทศ ๕-๑๖ ก.พ.๖๑

รายงานการนิเทศระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑.  ผู้นิเทศได้รับมอบหมายให้บรรยายเรื่อง สมรรถนะในทศวรรษที่ ๒๑

( 3 R x 4 C)

3R4C(5-16กพ61)

๒.  สรุปรายงานการนิเทศ

สรุป5-16กพ61

๓.  รายงานการนิเทศ

โพสท์ใน ข้อมูลการนิเทศ, อัมพร พีรพลานันท์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความเพียร/ความมุ่งมั่น (PASSION)

๑. การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับนักศึกษา

ดิฉันเคยเขียนในบทความว่าเคยเข้ารวมประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กความสามารถพิเศษ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติกล่าวถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษว่า มีคุณลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน ท่านใช้คำว่า PASSION ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยท่านแปลว่า ความมุ่งมั่น (ต้องขอโทษนะคะเนื่องจากย้ายหน่วยงานข้อมูลนี้จึงอาจไม่มีรายละเอียดมากนัก ถ้าดิฉันหาเอกสารพบจะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมค่ะ)

คำว่า PASSION มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้แปลว่า ความเพียร ทำให้ดิฉันนึกถึงงานวิจัยที่เคยอ่านมานานมากแล้ว น่าจะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่แน่ใจนะคะ) ที่ศึกษาพบว่า ระหว่างพรสวรรค์ (ความฉลาด) กับความขยัน ตัวที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนมากกว่า คือ ความขยัน ก็คือ ความเพียร นั่นเองค่ะ

สิ่งที่ดิฉันสนใจมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำวิจัย คือ ถ้าเราสามารถทำให้นักเรียนทุกคนมี ความเพียร / ความมุ่งมั่น นักเรียนจะสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้สูงสุด  ข้อมูลที่ดิฉันจะนำเสนอต่อไปนี้  จะเกี่ยวข้องกับการสร้างความมุ่งมั่น  เผื่อท่านใดจะนำไปใช้ในงานวิจัย หรือพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางของตนนะคะ

เรื่องแรก คือ ๕ ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการติดตามชีวิตเด็กอัจฉริยะ

5 ความจริงที่นักจิตวิทยาค้นพบ จากการตามติดชีวิตเด็กอัจฉริยะ

ความเห็นส่วนตัว  ถ้ามีการสร้างแรงจูงใจ ที่ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายได้ ผู้เรียนจะดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้สูงสุด (การเรียนแบบลัดชั้น) , ครูคือผู้สร้างแรงจูงใจ (แม้จะไอคิวดีแค่ไหน เด็กก็ต้องการการดีงศักยภาพจากครู)

๒.  การพัฒนาความมุ่งมั่นให้กับสถานศึกษา

คำว่าสถานศึกษาในที่นี้ หมายความถึง บุคคลากรทุกกลุ่มในสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู บุคคลากรฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษา

ในทรรศนะส่วนตัวดิฉันให้ความสำคัญกับผู้บริหารสถานศึกษามาก เพราะเป็นผู้ที่สามารถให้การสนับสนุนให้ครูดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ได้  เป็นผู้ที่มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ (Presenter) ให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่สามารถทำให้สถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคมได้

ข้อมูลที่จะนำเสนอนี้อาจนำไปใช้กำหนดแนวทางการให้บริการของสถานศึกษาสู่ชุมชน เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสังคม

SME โมเดลญี่ปุ่น

โพสท์ใน การสร้างความมุ่งมั่น, ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.การศึกษา

โพสท์ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประวัติศาสตร์กับหลักสูตร

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร

ประวัติศาสตร์กับหลักสูตร

โพสท์ใน การสร้างความภาคภูมิใจ, หลักสูตร, อัมพร พีรพลานันท์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ข้าว

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อ

๑.  นำเสนอสาระสำคัญและกรณีศึกษาเรื่องข้าวแก่สังคม เพื่อการพัฒนา ในฐานะข้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และเป็นข้อมูล/แนวทาง/ตัวอย่างให้แก่ผู้ที่ต้องหาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง

๒.  ชื่นชมบุคคลที่มีความต้องการเห็นสังคมเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง

สารคดีอันดับหนึ่นำเสนอสาระสำคัญและกรณีศึกษาเรื่องข้าวแก่สังคม เพื่อการพัฒนา ในฐานะข้าวเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยงในดวงใจของดิฉันที่จัดทำโดยพิธีกรคุณภาพมี ๒ เรื่อง คือ รายการ

ดูให้รู้

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

เหตุผลคือ

พิธีกรทำด้วยใจ  สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาที่งดงาม สื่อสารได้ยอดเยี่ยม

ถ่ายทอดวัฒนธรรมได้อย่างงดงาม  เข้าถึงจิตใจผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีคุณค่าทางใจ (ดูแล้วมีความสุข) ที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ทรงคุณค่าตลอดกาล (ทันสมัยตลอดกาล มีความสำคัญต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัย)

ต้องขอขอบคุณ Thai PBS ที่ผลิตรายการทั้ง ๒ ให้กับโลกนี้ (ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยที่ได้รับประโยชน์ แต่เป็นสารคดีของประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยที่ทรงคุณค่าต่อโลกนี้)

ขอบคุณทีมงานผู้ผลิตสารคดี  คุณยอดเยี่ยมมาก  ดิฉันขอคารวะด้วยใจ

ขอบคุณ YouTube ที่เป็นช่องทางสื่อสารความรู้และเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม ส่งผ่านการท่องโลกอินเตอร์เน็ตออย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

บุญรักษาทุกท่านค่ะ

ดูเมล็ดข้าวสิค่ะ  งดงามดั่งอัญมณี  เป็นอัญมณีเอกของโลก

สุดยอดจริงๆ  ดูกี่ครั้งก็มีความสุขทุกครั้ง

มาดูบุคคลที่มีคุณภาพของไทยบ้างนะคะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น